วิธีการชำระเงินจอง

 เงื่อนไขการชำระเงิน
 1) โอนเงินมัดจำล่วงหน้า 50% สำหรับการจองที่พัก
 2) โอนเงินมัดจำล่วงหน้า 40% สำหรับการจองเรือนำเที่ยวและที่พัก (แพ็คเก็จ) ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันที่มาถึง
 3) กรุณาแฟ็กซ์ ใบ PAY – In หรือ ส่งทางเมล์พร้อมระบุชื่อผู้จอง วันเวลาเดินทาง จำนวนผู้เริ่มเดินทาง และเบอร์ติดต่อ
      โทรสาร  038 639 102  
       E-mail: sale@thetoyartresort.com

ธนาคารกรุงเทพ สาขาแกรง
ชื่อบัญชี  : THE TOY TOUR
บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี :  329-303-642-6

ธนาคารกสิกรไทย สาขาแกรง
ชื่อบัญชี  : THE TOY TOUR
บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี : 210-101-505-2

ทาง เดอะทอย อาร์ต รีสอร์ท และ เดอะทอย ทัวร์  จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าทันทีหลังจากได้รับเอกสารการสั่งจอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รินรดี สิงห์โตทอง เจ้าของกิจการ